program regionalny pozytywna energia śląskie centrum przedsiebiorczości unia europejska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

Zakup pojazdu specjalistycznego HOMAX BIS Bartosz Hołowka

Wartość projektu: 368440,00 PLN
Wartość dofinansowania: 150003,40 PLN


Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.